پیش درآمدی برای آشنایی با پیام های تربیتی مکتب عاشورا
40 بازدید
محل نشر: همایش سراسری امام حسین علیه السلام، مجمع جهانی اهل بیت
نقش: نویسنده
سال نشر: 1381/1/1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی