اسلام و توسعه سیاسی
43 بازدید
محل نشر: سیزدهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی / مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی / 1379
نقش: نویسنده
سال نشر: 1379/2/1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی